opc_loader

Wensenlijst

inline


Retourbeleid/Herroeping Overeenkomst.
De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten. Artikel 6 Algemene voorwaarden.
Indien er onverhoopt een artikel naar ons retour gestuurd dient te worden, meld dit dan eerst aan ons.
Om sneller tot afhandeling te komen,gaarne gebruik maken van het Formulier voor herroeping/retourneer verder op deze pagina.Per e-mail met onderwerp "Retourneer". Na ontvangst zal u een bevestiging per mail ontvangen.
U krijgt dan instructies hoe het terug te sturen.Stuur in geen enkel geval een pakket ongefrankeerd naar ons op, wij zullen dit niet accepteren en u bent in dat geval zelf verantwoordelijk voor de verzendkosten.
Na ontvangst en goedkeuring van de teruggestuurde artikelen, wordt het aankoopbedrag binnen 14 dagen op u bankrekening terug gestort.

‘’U heeft een afkoelingsperiode van 14 dagen om zonder opgaaf van redenen het product te retourneren, ingaande op de dag van ontvangst van het product. Het product kan alleen ongebruikt en,  indien mogelijk, in originele verpakking geretourneerd worden.
Voor het retourneren van de bestelling zijn de retourkosten voor uw rekening.

'De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door de ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij de ondernemer aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt. De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.’’


 
Klachtenafhandeling.
Het is natuurlijk vervelend als u een klacht heeft over de dienstverlening zoals u die ervaren heeft. Toch vragen wij u vriendelijk om uw klacht via de e-mail met onderwerp "klachtcontact" door te geven.
De klacht zal worden bekeken. Vervolgens proberen wij deze naar ieders tevredenheid op te lossen.
Na ontvangst van uw klacht ontvangt u van ons een bevestiging per mail. Wij zullen uw klacht binnen 14 dagen na ontvangst beantwoorden, mocht het meer tijd nodig hebben, dan zullen wij u hiervan op de hoogte stellen.
Mocht u dit niet op prijs stellen, dan kunt u ook altijd contact op nemen met de afdeling bemiddeling van
Stichting  Webshop Keurmerk waar Hobbyscaleparts.nl bij is aangesloten.

Formulier voor herroeping* / retourneer* 
(dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen) 


- Aan:

Handelsonderneming W.Gerits
Schonkenstraat 8
6003PH Weert
info@hobbyscaleparts.nl
 


- Ik deel u hierbij mede, dat ik onze overeenkomst betreffende:

De verkoop van de volgende producten*:                                                          

Herroep/retourneer* 

- Besteld op*/ontvangen op*                                                                       

- Naam: 

- Adres:

-Postcode:

-Woonplaats:

-Land:

-Bankrekening Nr:

-T.n.v.


 

- Handtekening:                                                                                        (alleen wanneer dit formulier op 
                                                                                                                papier wordt ingediend) 


* Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.